Herroepingsrecht

 

Recht om voor consumenten uit Nederland


De wachttijd voor een consument acc. Consumer Protection Act van de overeenkomst op afstand is 2 weken. Het begint met leveringen van goederen door de consument van diensten te ontvangen met de datum van het contract. De termijn begint voor contracten voor de levering van goederen op de datum van ontvangst door de consument en voor contracten voor de levering van diensten te lopen op de datum van de overeenkomst. Intrekking kan worden schriftelijk per post, fax of brief aan ons bedrijf binnen de wachttijd op het onderstaande adres om welke reden:

Elektrodepot

 

Ohmweg 50   

 

2952BB Alblasserdam

e-mail: info@elektrodepot.nl

De consument heeft niet het recht om het contract opzeggen
• Diensten, die zal starten executie tegen de consument overeengekomen binnen zeven werkdagen na de sluiting van het contract,
• goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft hangt
• goederen die worden geproduceerd volgens de specificaties van de klant, die duidelijk zijn afgestemd op persoonlijke behoeften, die niet geschikt zijn vanwege hun aandoening voor een terugkeer, kan snel bederven of waarvan de vervaldatum is verstreken,
• audio-of video-opnames of software, indien de geleverde goederen zijn ontsloten door de consument,
• Kranten, tijdschriften en magazines met uitzondering van de opdrachten voor tijdschriften
• weddenschappen en loterijen, alsmede
• Thuis leveringen en vrijetijdsbesteding

 

 

 

Laatst bekeken artikel